Yoshi Topsy-Turvy
Game credits

Directors
Hidetoshi Takeshita
Hiroto Saiki

Planning Director
Masahide Kobayashi

Planning
Yuusuke Nakadaira
Masaru Yonezawa
Nobuyuki Maruyama

Art Director
Yasuhisa Nakagawa

Design
Hiroyuki Kawaguchi
Daisuke Kojima
Takeshi Ohashi
Hashihito Komatsu
Shogo Uema
Hidetaka Kakihana
Shogo Kunigami
Go Kakazu
Kouki Mogi
Manabu Kusunoki

Technical Director
Hidetoshi Takeshita

Programming
Yuki Hatakeyama
Koji Kaifu

Sound
Tatsuyuki Maeda
Masaru Setsumaru
Mariko Nanba

Supervisors
Takashi Tezuka
Hisashi Nogami

Graphics Support
Tsuyoshi Watanabe
Yo Ohnishi

Sound Support
Koji Kondo

Coordination
Toyokazu Nonaka

North American Localization
Nate Bihldorff
Bill Trinen

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

Special Thanks
Nintendo RED staff
SUPER MARIO CLUB

Producers
Masaki Tawara
Naoto Ohshima

Senior Producer
Yoji Ishii

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Yoshi Topsy-Turvy