memória! The Very Best of Yoko Shimomura
CDs and Soundtracks
Album info Image
Publisher: Square Enix (distributed by Sony Music Distribution)
Catalog #: SQEX-10431
Release date: 2014-03-26
Region: Japan
Artist: Yoko Shimomura
Composed by: Yoko Shimomura
Arranged by: Hiroyuki Nakayama, Natsumi Kameoka, HIDEAWAYS, Sachiko Miyano, Kaoru Wada, Yoko Shimomura
Performed by: Aina Kase, Annika, Yasuhiro "jimbo chan" Kojima, BOH, MARS, Ryo Kawaguchi, MegMIX, Hideyo Takakuwa, Michiyo Morikawa, Satoshi Shoji, Akiko Mori, Kimio Yamane, Yumiko Itoi, Toshitsugu Inoue, Takao Kogo, Otohiko Fujita, Takanori Takahashi, Shu Ohigashi, Kazuko Nomiyama, Sho Okumura, Shintaro Ishii, Shigeki Iwabuchi, Eijiro Nakagawa, Nobuhide Handa, Koichi Nonoshita, Masanori Honma, Midori Takada, Yoko Shimomura, Hiroyuki Nakayama, Takehiko Yamada, Ryota Kikuchi, Shinichi Eguchi, Yuma Ito, EKS Masters Orchestra (Takumi Komoriya, Masakatsu Tateichi, Akihiro Iwamura, Takayuki Oshikane, Nagisa Kiriyama, Kanako Ito, Tomoko Joho, Ayaka Notomi, Kota Nagahara, Yoshitaka Hirooka, Yoshiyuki Kosugi, Hiroko Imai, Naoko Wakatabi, Shiori Nishiura, Takahiro Enokido, Shinichiro Watanabe, Tomoko Shimaoka, Tomohiro Kobayashi, Seiji Oinuma, Asumi Muragishi, Ayano Kasahara, Takaya Kimura, Yuki Shinozaki, Yoshifumi Murono, Masaru Tamagawa, Maiko Sato, Koji Akaike, Kyoichi Watanabe, Tetsuro Ichikawa), Masatsugu Shinozaki Group, Jun Saito, Shinko Ogata, Takashi Asahi, Satoshi Shoji, Tadashi Hoshino, Masashi Maeda, Masato Yoshinaga, Masato Abe, Yoshiyuki Uema, Shigeo Ohkura, Kazuhiko Ishikawa, Hajime Someya, Hiroyuki Odagiri, Yuri Iguchi, Koichi Nonoshita, Kazuhiko Sato, Takafumi Fujita, Mari Kotake, Marie Ooishi, Yo Saito, OMNIS LACRIMA Choir, Mitsuhiro Ohta
Format: CD
Discs: 1
Total length: 63:38:00

memória! The Very Best of Yoko Shimomura

Overview

Track list

TitleGameLength
1)Dearly Beloved (KINGDOM HEARTS)Kingdom Hearts3:30
2)Beware the Forest's Mushrooms (Super Mario RPG)Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars3:25
3)Kiss of Jealousy (LIVE A LIVE)Live a Live2:32
4)The Revolving Wheel of Fate (Seiken Densetsu HEROES of MANA)Heroes of Mana4:54
5)Elegie (FRONT MISSION)Front Mission4:14
6)Vector to the Heavens (KINGDOM HEARTS 358-2 Days)Kingdom Hearts 358-2 Days5:46
7)Going Through the Flame ~Seiken Densetsu Legend of MANA Dragon Killer Medley~ (Seiken Densetsu LEGEND of MANA)Legend of Mana6:01
8)A.Y.A. (Theme of Aya)Parasite Eve3:08
9)Pain the Universe (Seiken Densetsu LEGEND of MANA)Legend of Mana3:15
10)MEGALOMANIA (LIVE A LIVE)Live a Live3:16
11)Song of MANA - Orchestral Version -Legend of Mana5:33
12)Goodbye Geno... ~ Seeking Dreams Through the Window of the Stars (Super Mario RPG)Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars4:30
13)OMNIS LACRIMA (FINAL FANTASY XV)Final Fantasy XV4:27
14)The Masked (DEMONS' SCORE)Demons' Score3:18
15)Kiss of Jealousy (Karaoke) (LIVE A LIVE)Live a Live2:33
16)MEGALOMANIA (Karaoke) (LIVE A LIVE)Live a Live3:15