As listed in the manual.

Producer
Satoshi Yamato

Director
Toru Osawa

Technical Support
Nobuhito Koganezawa
Daisuke Tsujimura

Card Game Design
Hitoshi Imamoto
Hideyuki Hashimoto
Noriyuki Niwa

e-Application Director
Masanobu Suzui

e-Application Planning
Mitsuru Shinohara
Yu Onoda
Hirotaka Watanabe

e-Application Design
Nobuaki Tanaka
Yasuhiro Nakamura
Giichiro Matsumoto

e-Application Programming
Keiji Hara
Masaru Arai
Makoto Nakajima

Original Characters
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Graphic Support
Yoichi Kotabe
Atsushi Tejima

Artwork
Yoshitaka Nishikawa
Naruhisa Kawano
Motoki Fujita
Yoshitomo Kitamura
Aki Ohsumi
Yasuhiko Ikeda

Translation
Keita Nakamura

Special Thanks
Makoto Kanoh
Super Mario Club

Executive Producer
Satoru Iwata