Director
Hidetoshi Takeshita

Planning Director
Taiji Miyajima

Planning
Tsuneaki Kaneko
Masaru Yonezawa
Yuichi Imamura
Kiyokazu Nagai
Go Iwaya
Hisashi Aoyagi

Art Director
Yasuhisa Nakagawa

Design
Hiroyuki Kawaguchi
Koki Mogi
Ayae Hayashi
Shinichi Iida
Kou Okamoto
Atsushi Yamamoto
Hiroyuki Shimoda

Lead Programming
Yuki Hatakeyama

Programming
Yusuke Wakui
Hisanori Fukuoka
Shinsuke Oshida
Yoshinori Koiwa
Hiroyuki Takata
Masahiro Soeno

Sound Management
Yukifumi Makino

Sound Director
Takeshi Sato

Music Composition
Yutaka Minobe
CHAMY.Ishi

Sound Effects
Yutaka Minobe
Tomomitsu Matsushita
Yutaka Takahashi

Story
Soushi Kawasaki

North American Localization
Ann Lin
Thomas Connery

Localization Management
Nate Bihldorff
Bill Trinen
Leslie Swan
Jeff Miller

NOA Product Testing

Assistant Directors
Nobuo Matsumiya
Yoshinori Tsuchiyama

Artwork
Yoshitomo Kitamura

Illustration
Masanori Sato
Yu Kitai

Illustration Supervisors
Wataru Yamaguchi
Yusuke Nakano

Graphic Supervisors
Yo Ohnishi
Kanae Kobata
Tsuyoshi Watanabe

Sound Supervisors
Kazumi Totaka
Koji Kondo

Supervisors
Hisashi Nogami
Yasuhisa Yamamura

Producer
Toyokazu Nonaka

Senior Producers
Naoto Ohshima
Takashi Tezuka

Executive Producer
Satoru Iwata